Semināri par pieejamo līdzfinansējumu ēku sakārtošanai un pagalmu labiekārtošanai 
Semināri par pieejamo līdzfinansējumu ēku sakārtošanai un pagalmu labiekārtošanai 

Semināri par pieejamo līdzfinansējumu ēku sakārtošanai un pagalmu labiekārtošanai 

Pašvaldība septembrī aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus apmeklēt seminārus par pieejamo līdzfinansējumu ēku sakārtošanai un pagalmu labiekārtošanai 2024.-2025. gada periodam, informējot par kārtību, kādā pieteikt projektu, kā arī par to, kas jāzina, lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu konkursam.

Plašāka informācija: https://apkaimes.lv/pasvaldiba-aicina-uz-informativajiem-seminariem-par-lidzfinansejumu-maju-atjaunosanai-un-pagalmu-labiekartosanai/