Rīga piedāvā atbalstu vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs
Rīga piedāvā atbalstu vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs

Rīga piedāvā atbalstu vides sakārtošanas un labiekārtošanas iniciatīvām apkaimēs

Rīgas pašvaldība no 19. maija līdz 30. septembrim pilotprojekta veidā piedāvā praktisku atbalstu apkaimju biedrībām, kas vēlas sakārtot kādu pašvaldības zemes gabalu, veidojot pievilcīgāku vidi savā apkaimē – konteinerus atkritumu savākšanai, melnzemi un augu stādus teritorijas labiekārtošanai.

Šāds atbalsta mehānisms tiek izmēģināts, atsaucoties uz pašu iedzīvotāju interesi savām rokām labiekārtot pašvaldībai piederošas teritorijas apkaimēs. Ja pilotprojekts izrādīsies veiksmīgs, pašvaldība šādu atbalstu nodrošinās arī turpmāk.

Plašāka informācija: https://www.riga.lv/lv/jaunums/riga-piedava-atbalstu-vides-sakartosanas-un-labiekartosanas-iniciativam-apkaimes