Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kuras darbība saistīta ar sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumiem, kas savu darbību veic un kuras juridiskā adrese ir Rīgā. Plašāk: https://apkaimes.lv/rigas-apkaimju-iedzivotaju-centrs-turpmak-centrs-izsludina-sabiedribas-integracijas-projektu-konkursu-nevalstiskajam-organizacijam-2024-gadam/