Pieejams finansiāls atbalsts sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai un pasākumu rīkošanai 
Pieejams finansiāls atbalsts sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai un pasākumu rīkošanai 

Pieejams finansiāls atbalsts sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai un pasākumu rīkošanai 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība katru gadu konkursu kārtībā piešķir līdzfinansējumu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai un pasākumu rīkošanai Rīgā, kā arī finansiālo atbalstu apkaimju attīstības biedrību stiprināšanai.

Piedalīties projektu konkursos un saņemt finansiālo atbalstu atkarībā no konkursu mērķa var Rīgā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un citas juridiskas personas. Plašāka info: https://apkaimes.lv/rigas-finansialais-atbalsts-sabiedribas-integracijas-lidzdalibas-un-apkaimju-attistibas-biedribu-atbalstam/