Par drošu satiksmi Brasas apkaimē
Par drošu satiksmi Brasas apkaimē

Par drošu satiksmi Brasas apkaimē

Aizvadītajā nedēļā biedrība “Brasa” nosūtīja Rīgas domes Satiksmes departamentam vēstuli ar vairākiem ierosinājumiem, kuri būtu jārealizē Brasas apkaimē, lai uzlabotu satiksmes drošību, samazinātu tranzīta transporta plūsmu un gluži vienkārši – padarītu mūsu apkaimi visiem iedzīvotājiem mierīgāku, drošāku un patīkamāku. 

22. maijā Rīgas domes vicemērs Vilnis Ķirsis, Rīgas domes satiksmes departamenta Satiksmes departamenta direktora p.i. Jānis Vaivods, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks, kā arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks Kaspars Pauniņš bija ieradušies Brasā, lai klātienē tiktos ar biedrības “Brasa” pārstāvjiem un apskatītu “dzīvē” nepieciešamos uzlabojumus.

Kā prioritāti biedrība “Brasa” ir izvirzījusi smagā transporta tranzītkustības aizliegšanu apkaimē. Ņemot vērā Austrumu maģistrāles realizāciju, biedrība “Brasa” aicina Rīgas domi sniegt apsolījumu, ka pēc minētās maģistrāles nodošanas ekspluatācijā Brasā kravas transporta kustība tiks samazināta līdz minimumam.

Samazinot kravas transporta tranzīta plūsmu, būtu iespējams realizēt vairākus vitāli nepieciešamus pasākumus:

  • izveidot drošības saliņas uz gājēju pārejām Senču, Zirņu un Valdemāra ielā, kā arī izveidot jaunu gājēju pāreju Hospitāļu un Zirņu ielas krustojumā;
  • sašaurināt Zirņu/Senču ielas brauktuves, rodot vietu līdz šim neesošām ietvēm, kā, piemēram, Senču ielas posmā pretim Elku ielai, tā nesakārtotajā Zirņu ielas posmā no Valdemāra ielas līdz Skanstes ielai pa kuru šobrīd katru dienu Brasas apkaimes bērniem, apdraudot savu drošību, ir jāpārvietojas uz lielāko apkaimes skolu Rīgas Hanzas vidusskolu;
  • yāpat rastos iespēja arī sakārtot Valdemāra ielas posmu no Zirņu ielas virzienā uz Sarkandaugavu, kurā šobrīd iedzīvotājiem jāsaskaras kā ar standartiem neatbilstošām ietvēm, tā dzīvību un veselību apdraudošu rekomendējošo veloceliņu.

Rīgas domes pārstāvji apliecināja, ka tāds ir arī Rīgas plāns, realizējot Austrumu maģistrāli, respektīvi – atvieglot Rīgas centru no tranzīta kravas autotransporta, kas dodas uz ostu un no tās.

Nākamais jautājums, kam biedrības “Brasa” pārstāvji vērsa uzmanību, bija Klusās un Kazarmu ielas krustojums. Lai arī šobrīd ir rasts pagaidu risinājums minēto ielu krustojumā, pašreizējais risinājums gājējiem gan šķērsojot Miera ielu pie Kazarmu ielas, gan pāri Klusajai ielai uz Lielajiem kapiem noteikti nav ilgtermiņa risinājums.

Esošā gājēju pāreja būtu jāpārceļ uz otru Kazarmu ielas pusi, lai veidotos taisns ceļš no gājēju ceļa, ka nāk no Lielajiem kapiem un ved Brasas virzienā. Šādi izvairītos arī no konfliktsituācijām, kad auto, kas no Kazarmu ielas griežas uz Kluso ielu, nepalaiž gājējus, kas šķērso ielu.

Domes pārstāvji informēja, ka pie minētajām tramvaja pieturām plānots veidot paaugstinātās platformas tramvajiem un krustojums piedzīvos pārmaiņas. Tāpat tika solīts informēt biedrību par projekta attīstības gaitu un iesaistīt biedrības pārstāvjus.

Vēl viena bīstama vieta Brasas apkaimē ir Zirņu, Senču un Miera ielas krustojums. Tas ir nedraudzīgs un atsevišķās situācijās pat īpaši bīstams gājējiem. Tāpat lietus un sniega laikā krustojumā veidojas peļķes, ko sausām kājām nav iespējams šķērsot. Atsākoties tramvaja kustībai, drošība krustojuma šķērsošanai vēl vairāk pasliktināsies, ņemot vērā to, ka ietve pēc būtības krustojuma Senču ielas pusē atrodas divās daļās, kuras pa vidu šķeļ tramvaja sliedes (pie kurām gājēji jau ilgstoši pieraduši kā tukšām). Biedrības pārstāvji izteica savus ierosinājumus, Rīgas domes pārstāvji to uzklausīja un teicās izskatīt minēto krustojumu, lai rastu risinājumu, kā uzlabot gājēju drošību minētajā krustojumā.

Hospitāļu iela ir viena no Brasas apkaimes centrālajām ielām, un tā būtu pelnījusi labvēlīgākus apstākļus. Šobrīd Hospitāļu ielā ir šaura ietve, kuras praksē pieejamais platums neatbilst standartam, ņemot vērā uz ietves malas novietotās automašīnas. Tāpat praksē ieviesto 30 km/h zīmi autovadītāji diemžēl ne vienmēr ievēro.

Ievērojot minēto, nepieciešami risinājumi, lai apkaimes iekšienē esošo ielu padarītu mājīgāku un visiem satiksmes dalībniekiem drošāku un patīkamāku, ieviešot satiksmes mierināšanas pasākumus.

Tāpat Brasas pārstāvji vērsa uzmanību, ka Hospitāļu un Ierēdņu ielas T veida krustojums ir iecienīts krustojums ne vien apkaimes, bet arī citu apkaimju un RIMI “Valdemārs” piegādes transporta autovadītāju vidū. Tā kā krustojums autovadītājiem ir nepārskatāms, gājēji, to šķērsojot, nejūtas droši. Ievērojot minēto, Brasas pārstāvji aicināja Satiksmes departamentam rast risinājumu gājēju pārvietošanās drošībai, atzīmējot gājēju pārejas vai rodot citus risinājumus minētajā posmā.

Papildus tam ir nepieciešams uzlabot arī Hospitāļu un Ierēdņu ielas segumu to gājēju šķērsošanas vietās.

Skanstes ielas un Zirņu ielas krustojumā ir rasta vieta veloceliņa šķērsojumam, bet ne gājēju pārejai. Tādēļ biedrība “Brasa” aicināja minētajā posmā nodrošināt drošu gājēju pāreju. Tāpat visticamāk regulējama pāreja būs nepieciešama arī pār Skanstes ielu minētajā krustojumā tajā brīdī, kad otrā pusē ielai tiks atvērts tur plānotais, bet vēl neatklātais bērnu laukums.

Tāpat tikšanās laikā tika pieminēti vēl vairākas lokālākas problēmas, kas būtu jārisina. Kopumā pastaiga pa Brasu vērtējama pozitīvi un uz sadarbību vērsta. Rīgas domes pārstāvji izprot Brasas apkaimes iedzīvotāju vajadzības un ir gatavi uzklausīt un iespēju robežās realizēt tās. Pirmās pārmaiņas Brasas apkaimes iedzīvotāji izjutīs līdz ar Brasas tilta atvēršanu un Austrumu maģistrāles atklāšanu, kas ļaus ievērojami samazināt sastrēgumus un tranzīta plūsmu.

Domes pārstāvji solīja aktīvi iesaistīt biedrības “Brasa” pārstāvjus visos projektos, kas tieši vai netieši skars mūsu apkaimi, lai realizētu projektus iedzīvotāju interesēs!