No 2023. gada tiks paplašināts apkaimju biedrībām pieejamais finansiālā atbalsta klāsts
No 2023. gada tiks paplašināts apkaimju biedrībām pieejamais finansiālā atbalsta klāsts

No 2023. gada tiks paplašināts apkaimju biedrībām pieejamais finansiālā atbalsta klāsts

Galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām kopš 2021. gada reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. Rīgas dome lēma no 2023. gada apkaimju biedrībām, kurās ir vismaz 35 reģistrēti biedri un kuras jau iepriekš sekmīgi un mērķtiecīgi izmantojušas pašvaldības sniegto atbalstu, piedāvāt finansējumu 3000 eiro apmērā.

Atbalsts paredzēts biedrību attīstībai, kapacitātes stiprināšanai un sadarbības veicināšanai sabiedrības iesaistes jautājumos. Īpaši nozīmīga ir sadarbības stiprināšana starp pašvaldību un biedrībām, kas sekmē uz sabiedrības interesēm orientētu pārvaldību un kopēju izpratni pilsētai nozīmīgos jautājumos. Plašāk: https://apkaimes.lv/apkaimju-biedribam-bus-pieejams-lielaks-atbalsts/