Izstrādās Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojumu
Izstrādās Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojumu

Izstrādās Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojumu

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja 2022. gada 5. decembrī atbalstīja priekšlikumu uzsākt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma izstrādi. Mērķis ir veicināt  galvaspilsētas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi. Plašāk: https://apkaimes.lv/izstradas-lokalplanojumu-rigas-vesturiskajam-centram-un-ta-aizsardzibas-zonai/