Informācija par kultūras piedāvājumu dažādās Rīgas apkaimēs
Informācija par kultūras piedāvājumu dažādās Rīgas apkaimēs

Informācija par kultūras piedāvājumu dažādās Rīgas apkaimēs

Tāpat kā citur pasaulē, arī Rīgā kultūras dzīve un ar to saistītā socializēšanās pēdējos divus gadus ir bijusi būtiski ierobežota. Lai kultūras dzīve neapsīktu pavisam Covid pandēmijas laikā, pasākumu organizatori, kultūrvietu pārstāvji un citi kultūras nozarē strādājošie ir ieviesuši dažādus jauninājumus: vieni sākuši straumēt koncertus vai lekcijas internetā, citi – veidot izrādes digitāli, bet vēl citi – pievērsušies darbiem, kas pirms tam atlikti vai nav bijuši pietiekoši aktuāli, piemēram, kārtojuši arhīvus, remontējuši telpas utt.Informācija par kultūras piedāvājumu dažādās Rīgas apkaimēs: www.kulturaskalendars.lv