brasai.lv
Hospitāļu ielas kaimiņu svētki 2022

Hospitāļu ielas kaimiņu svētki 2022

2022. gadā svētki atgriezās Hospitāļu ielā! Un šoreiz svinējām 2 dienas – gan 10., gan 11. septembrī!!! Atskats uz pasākumu: https://www.facebook.com/hospitalusvetki

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #Saliedētība2022

Svētku īpašais notikums – diskusija “No maziem panākumiem uz lieliem rezultātiem – apkaimes iekļauj visus, kas vēlas būt to daļa

Kā katru gadu, arī šogad svētkos veicinājām iedzīvotāju saticību, kopības un piederības sajūtu Brasai, taču šogad īpaši izcēlām dažādu tautību apkaimes iedzīvotāju iespējas un vēlmes piederības apkaimei kontekstā. Veicinājām saliedētību kaimiņu kopienu starpā, savstarpējo sadarbību, kā arī mazinājām aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām.

Šī gada svētku ietvarā norisinājās publiskā diskusija “Tautības apkaimēs – iepazīstot dažādo, atrodam kopīgo!”. Papildus koncertiem, deju priekšnesumiem, ēdienu baudīšanai un izklaidējošiem un kaimiņus saliedējošiem pasākumiem iniciējām arī sociālo dialogu par apkaimju kopienu iespējām veicināt mazākumtautību integrācijas procesu Latvijā.

Diskusijā, kuru vadīja integrācijas jomas eksperts, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietnieks, Pilsoniskās sabiedrības atbalsta departamenta direktors Reinis Lasmanis, piedalījās gan apkaimju organizāciju, gan mazākumtautību pārstāvji. Sarunu teltī sveicām un esam pateicīgi par dalību Romu Kultūras Centra valdes priekšsēdētāja Roksanai Rudevičai, brazīlietei Latvijā Vanessai Rufino, biedrības “Brasa” valdes priekšsēdētājam Raivim Dejus un Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētājam Mārim Jansonam.

Diskusijas iesākumā identificējām jau zināmo, ka apkaime ir apdzīvota vieta pilsētā ar savu identitāti un raksturu, apbūves veida un infrastruktūras prasībām, savu ainavu, bet pats svarīgākais un centrālais tajā ir savu iedzīvotāju kopienu. Kā diskusijas gaitā norādīja Rīgas Apkaimju alianses valdes priekšsēdētājs Māris Jansons – apkaimju ietvaros kopienas vienojošais nav izteikti saistīts ar nacionalitāti, vecumu, dzimumu. Apkaimju ietvaros kopienas vieno vieta, kurā kopienas pārstāvji dzīvo, kurai jūtas piederīgi kādu citu iemeslu dēļ. Līdz ar to tiek sagaidīta ērta, droša, patīkama vide ikdienā. Kultūras veicināšana un vēstures saglabāšana. Apkaimes iedzīvotāji, domājot par apkaimi, dzīvi tajā un attīstību, vēlas patīkami pavadīt laiku, neatkarīgi no tā, kādu nacionalitāti pārstāv vai kādai nacionalitātei pieder.

Romu Kultūras Centra valdes priekšsēdētāja Roksana Rudeviča sarunas gaitā atklāja romu sajūtas un kopienas spēku Latvijā. Romiem jau vairāk kā 500 gadus dzīvojot Latvijas teritorijā, veidojusies piederības sajūta, vienlaikus romu unikālā kultūra, vēsture, tradīcijas stiprinātas un tiek uzturētas, tajā skaitā ar lielu Romu Kultūras centra atbalstu. Sabiedrības priekšstati par romiem vērtējami kā tādi, kas nereti ieslīgst galējībās atkarībā no situācijas. Ja satiekot skaistajos tērpos tērptu dejotāju vai klausoties aizraujošajos dziedājumos, līdzcilvēku attieksme ir ļoti pozitīva, tad citās situācijās tā dažādu aizspriedumu dēļ mēdz krasi mainīties. Attiecībā uz apkaimju pasākumiem tiek norādīts, ka iespējams šāda formāta pasākumi ir daudz piemērotāki tieši integrācijas veicināšanai, jo tie ir tuvāki ikdienai, cilvēkiem tuvām lietām un daudz labāk, personiskākā līmenī parāda mums kopīgi svarīgo, vienlaikus ļaujot arī saglabāt savu unikalitāti.

Turpinot diskusiju no apkaimju skatupunkta, biedrības “Brasa” valdes priekšsēdētājs Raivis Dejus aicināja ikvienu pievienoties biedrības “Brasa” biedriem. Apkaimju biedrībā iespējama līdzdalība savas apkārtējās vides, visu kopīgās dzīves telpas, tās labo sajūtu veidošanai. Iesaiste iespējama, gan aktīvi iesaistoties ikdienas darbībā, organizējot pasākumus, piedaloties projektu realizācijā, tā arī pasīvāk, atbalstot biedrības aktivitātes ar biedru naudu un savu balsi, viedokli paužot regulārajās sapulcēs. Galvenais ir piedalīties un tas iespējams neatkarīgi no nacionālās piederības.

Vanessa Rufino, iespējams zināmākā brazīliete Latvijā, kura šeit dzīvo jau vairāk nekā 15 gadus, pievienojās, paužot, ka Latvijā satikusi virkni aktīvu un interesantu cilvēku. Jau no pirmajām Latvijā pavadītajām dienām apzinājusies un pilnībā izpratusi vietējās valodas prasmes nozīmi, lai pati justos piederīga valstij, kurā izvēlējusies dzīvot. Iegūtie draugi un līdzcilvēku atvērtība ļāvusi arī realizēt vairākas – galvenokārt kulinārijas un deju – performances Brazīlijas ritmos. Sapnis esot īsts Brazīlijas karnevāls Latvijā, ko kāri kā ideju nākamajiem Hospitāļu ielas kaimiņu svētkiem tvēra Brasas apkaimes aktīvisti.

Noslēgumā diskusijas dalībnieki secināja, ka apkaimju pasākumi ir labs formāts mazākumtautību integrācijai, jo tieši sagaida ikviena, kas jūtas piederīgs apkaimei iekļaušanu. Apkaimju biedrību formāts ir lieliska platforma, kur ikvienam kopīgās vides uzlabošanas vārdā ir iespēja kā apvienot spēkus un intereses, tā izcelt un pievienot spēku ar savu unikalitāti.

Biedrība “Brasa” pateicas par atvērtību, draudzību, atbalstu un turpmāko sadarbību visiem diskusijā iesaistītajiem dalībniekiem, sarunas vadītājam Reinim Lasmanim par profesionālo sarunas vadību un ikvienam klausītājam, “Hospitāļu ielas kaimiņu svētki 2022” dalībniekam un viesim par kopīgi radīto prieku!

Pasākums tika organizēts atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Mazākumtautību un saliedētības programmas” projekta īstenošanas līgumam Nr.2022LV/MTSP/12, kas noslēgts 2022. gada 15. jūlijā starp biedrību “Brasa”, reģistrācijas numurs 40008270385 un Sabiedrības integrācijas fondu, nodokļu maksātāja numurs 90001237779.