brasai.lv
Biedrības paveiktais 2022. gadā

Biedrības paveiktais 2022. gadā

🤩2022. gads Brasas apkaimei un biedrībai bija notikumiem, pasākumiem un aktivitātēm bagāts gads, kad centāmies “turēt roku uz pulsa”, darīt, palīdzēt, iesaistīties, diskutēt, turpināt labi iesākto un uzsākt arī jaunu ieceru un projektu īstenošanu. Noticis daudz, paveikts daudz, kopsavilkumā atskatāmies uz spilgtākajiem gada notikumiem (foto galerija pieejama biedrības Facebook lapā: https://www.facebook.com/brasabiedriba)

✅Biedrībā arī 2022. gadā esam uzņēmuši vairākus jaunus biedrus, biedrības jaunā valde ir aktīvi uzsākusi savu darbību, esam nosvinējuši biedrības 5 gadu jubileju. Arī 2022. gadā esam saņēmuši finansiālu atbalstu no Rīgas Domes, kas paredzēts biedrības attīstībai, kapacitātes stiprināšanai un sadarbības veicināšanai sabiedrības iesaistes jautājumos

✅Biedrībai ir arī sava mājaslapa – brasai.lv, kura tiek attīstīta un regulāri papildināta ne tikai ar apkaimes jaunumiem, bet arī ar ziņām par notiekošo Rīgā

✅Apkaimes lielākais lepnums – Hospitāļu ielas kaimiņu svētki – 2022. gadā notika jau devīto reizi, atgriežoties savā ierastajā svinību vietā – Hospitāļu ielā! Šajā reizē svētki tika organizēti ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Svētku devīze bija “Saliedētība” un centrālā tēma – mazākumtautību iedzīvotāju iesaiste apkaimes dzīvē. Svētki pirmo reizi tika organizēti divu dienu garumā – Sporta diena ar daudzveidīgām aktivitātēm bērniem un pieaugušajiem un Pasākumu diena ar koncertiem, tirdziņu, Bērnu pagalmu, policijas un zemessardzes stendiem

✅Pirmo reizi svētkos tika organizēts pasākums biedrības “Brasa” teltī: publiskā diskusija “Tautības apkaimēs – iepazīstot dažādo, atrodam kopīgo!”, kā arī diskusijas par apkaimes vajadzībām un iedzīvotāju vēlmēm

✅Jau ceturto gadu Hospitāļu ielas kaimiņu svētkos noritēja arī Hospitāļu prāti– komandu prāta spēles. Ar patiesu lepnumu varam teikt, ka mums ir izdevies atsākt Hospitāļu prātus kā regulāru spēli un katru otro nedēļu komandām ir iespēja tikties klātienē sīvām prāta cīņām

✅Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursā tika pieteikts un ar skaļu rezonansi realizēts projekts “Filmas “Uz neredzīti, Brasa” seanss Brasas cietumā” , kurā vienas dienas laikā divus seansus apmeklēja vairāk nekā 300 skatītāji no visas Rīgas un vēl daudzi gribētāji nevarēja saņemt ielūgumus vietu trūkuma dēļ

✅Apkaimē vairākas reizes tika organizēta palīdzība no Ukrainas atbraukušajiem iedzīvotājiem, lai palīdzētu viņiem iekārtoties dzīvei Brasā un tas tuvākajā apkārtnē, kā arī iesaistījāmies silto ziemas drēbju un apavu sagādāšanas akcijā

✅2022. gadā esam turpinājuši sadarbību ar citām Rīgas apkaimēm un apkaimju biedrībām (piemēram, Čiekurkalns / Šreienbuša, MežaparksSarkandaugavas apkaime), daloties pieredzē, informācijas apmaiņā un kopīgi iestājoties par kādu jautājumu risināšanu vai viedokļu aizstāvību, iesaistījāmies Rīgas Apkaimju alianse aktivitātēs un rīkotajos pasākumos, kā arī esam piedalījušies NVO nams rīkotajās tiešsaistes lekcijās un klātienes pasākumos

✅Esam piedalījušies dažādos pasākumos par sabiedrības un pašvaldības koprades iespēju identificēšanu, par biedrību pieredzes apmaiņu un uzdevumu nezaudēt aktīvistu radošo potenciālu, par kopienas gara veidošanu, par kultūras satura veidošanu un mērķauditorijas sasniegšanas metodēm, tie notika Esena dārzos, Tallinas kvartālā, Lastādijā, Āgenskalna tirgū

✅Turpinājām apkaimes apkārtējās vides labiekārtošanu – kopt un aprūpēt puķu kastes Ierēdņu ielā, Lielās Talkas laikā sakopām vairākas vietas apkaimē, sekojam līdzi bērnu rotaļlaukuma paplašināšanas projekta īstenošanai, vasaras otrajā pusē priecājāmies par pirmajām puķēm Pilsētas pļavā. Visa 2022. gada garumā regulāri sekojām līdzi un aktīvi piedalījāmies arī norisēs, kas skar Lielo kapu vajadzības un apkaimju kontekstu šajā objektā

✅Līdzdalīgās budžetēšanas projektu konkursam tika izstrādāts un iesniegts projekts “Brasas vārti” par skvēra Hospitāļu ielā 2A sakopšanu un revitalizāciju, diemžēl balsu nedaudz pietrūka, lai apkaime iegūtu skaistu, apgaismotu, apdzīvotu “vizītkarti”

✅Regulāri piedalījāmies viedokļu apmaiņā un komentējām notiekošo Rīgā, komunicējot ar Rīgas domi un attiecīgajiem departamentiem, tajā skaitā ar Rīgas Gaismu, Rīgas enerģētikas aģentūru un citām iestādēm

‼️ Arī joprojām risināmo jautājumu ir daudz – ieilgušais Brasas tilta remonts; satiksmes mierināšana apkaimē, jo intensīvā satiksme rada apdraudējumu vietējiem iedzīvotājiem, palielina trokšņu un izmešu līmeni, kā arī transportlīdzekļu radītās vibrācijas nodara bojājumus ēkām; nedrošās gājēju pārejas vai to neesamība mūsu apkaimē; apgaismojuma problēmu risināšanu apkaimes ielās, Lielajos kapos, sporta laukumā un bērnu rotaļlaukumā

💛Esam apņēmības pilni turpināt darboties, īstenot biedrības mērķus, pārstāvēt iedzīvotāju viedokļus un padarīt dzīvi mūsu apkaimē drošāku, jaukāku un ērtāku BRASA. APKAIME. SPĒKS