Biedrībai “Brasa”- 5 gadi
Biedrībai “Brasa”- 5 gadi

Biedrībai “Brasa”- 5 gadi

2017. gada 8. novembrī oficiāli tika dibināta biedrība “Brasa”, kuras mērķis ir veicināt Brasas apkaimes attīstību kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē. Biedrība pārstāv apkaimes iedzīvotāju intereses, organizē dažādus pasākumus un rīko kopīgus svētkus. Nedaudz plašāks ieskats 5 gadu svinībās – mūsu Facebook kontā.