brasai.lv
Biedrība “Brasa”

Biedrība “Brasa”

2017. gada 8. novembrī ir nodibināta apkaimes iedzīvotāju biedrība “Brasa”, kurā aicinām iestāties jebkuru Brasas iedzīvotāju vai juridisku personu, kas darbojas mūsu apkaimē, tajā skaitā arī māju biedrības.

Biedrības mērķis ir veicināt Brasas apkaimes attīstību kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē. Biedrība pārstāv apkaimes iedzīvotāju intereses.

Kā primāros mūsu uzdevumus esam nosprauduši:

  • saglabāt un attīstīt Brasas kultūrvēsturisko un vides vērtību;
  • identificēt un risināt aktuālas apkaimes problēmas, apzinot iedzīvotāju viedokļus;
  • vairot apkaimes iedzīvotāju valstisko un lokālpatriotismu;
  • organizēt pasākumus – apkaimes un kaimiņu svētkus, gadskārtu svinēšanu, sporta, kultūras un izglītojošas aktivitātes, t.sk. pieredzes apmaiņu, darbnīcas un seminārus;
  • Realizēt un atbalstīt vides uzlabošanas iniciatīvas – talkas, vides objektu uzstādīšanu u.c.

Biedrības valde:

  • Raivis Dejus
  • Laima Letiņa
  • Linda Beināre

Iestāšanās biedrībā – ja vēlies mums pievienoties, aicinām aizpildīt tiešsaistes anketu un mēs sazināmies par tālākajiem soļiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYf55yg-QAPL9U_LYUk15gw3yFbg_33XeY-z3_eImTZeBpGg/viewform

Biedrības statūti: Brasas apkaimes biedrības statūti

Juridiskā informācija:

Biedrība “Brasa”
Reģistrācijas numurs: 40008270385
Juridiskā adrese: Hospitāļu iela 23 – 65, Rīga, LV-1013
Bankas konts: LV37 HABA 0551 0443 6812 1
Banka: “Swedbank” AS (HABALV22)