brasai.lv
Biedrība “Brasa”

Biedrība “Brasa”

2017. gada 8. novembrī ir nodibināta apkaimes iedzīvotāju biedrība “Brasa”, kurā aicinām iestāties jebkuru Brasas iedzīvotāju vai juridisku personu, kas darbojas mūsu apkaimē, tajā skaitā arī māju biedrības.

Biedrības mērķis ir veicināt Brasas apkaimes attīstību kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē. Biedrība pārstāv apkaimes iedzīvotāju intereses.

Kā primāros mūsu uzdevumus esam nosprauduši:

  • saglabāt un attīstīt Brasas kultūrvēsturisko un vides vērtību;
  • identificēt un risināt aktuālas apkaimes problēmas, apzinot iedzīvotāju viedokļus;
  • vairot apkaimes iedzīvotāju valstisko un lokālpatriotismu;
  • organizēt pasākumus – apkaimes un kaimiņu svētkus, gadskārtu svinēšanu, sporta, kultūras un izglītojošas aktivitātes, t.sk. pieredzes apmaiņu, darbnīcas un seminārus;
  • Realizēt un atbalstīt vides uzlabošanas iniciatīvas – talkas, vides objektu uzstādīšanu u.c.

Biedrības valde:

  • Raivis Dejus
  • Laima Letiņa
  • Linda Beināre

Biedrības statūti, https://radabrasa.lv/wp-content/uploads/2017/11/Biedriba_Brasa_Statuti_20171030.pdf